top of page
Search
  • Writer's pictureJang Hee Jung

שנת העכבר

ב-25 לינואר חגגו בקוראיה את השנה החדשה. האנרגיה הייחודית לשנה מיוצגת על ידי אחת משתים עשרה החיות, בדומה למזלות בלוח השנה היהודי.


השנה הקרובה (2020) היא שנת העכבר , השנה הראשונה בין 12 החיות. אנשים שנולדו בשנה זאת הם אנשים זהירים שקולים ופיקחים מאחר ומזל זה משויך לחודשים נובמבר-דצמבר, חודשים שמתאפיינים במזג אויר קר.


העכבר מאופיין כחייה אמיצה, חכמה, שנונה ומהירה. שנת העכבר היא שנה של שפע, תקווה והזדמנות. העכבר מתעשר ע"י כך שהוא חוסך את כספו.


בגלל שמדובר במחזור של 12 שנים שנת העכבר הופיעה בעבר בשנים 1997,1984,1972,1960

בידקו, איזה חיה אתם?72 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page