top of page
Search
  • Writer's pictureJang Hee Jung

הסכם הסחר החופשי בין ישראל לקוריאה הדרומית

היום, ה-21 לאוגוסט 2019, נחתם הסכם סחר חופשי בין קוריאה הדרומית לבין ישראל.

קוריאה הינה שותפת הסחר הראשונה ממדינות אסיה אשר חתמה על הסכם סחר חופשי עם ישראל.

כתוצאה מההסכם הנ"ל יבוטלו הרוב המוחלט של המכסים על מוצרים המיוצאים מישראל לקוריאה ועל מוצרים המיובאים מקוריאה לישראל.

הן קוריאה והן ישראל נחשבות למדינות מובילות בעולם ביחס ההשקעה במחקר ובפיתוח בהשוואה לתוצר הלאומי (GDP). יכולות הייצור המתקדמות של קוריאה ויכולת הפיתוח של ישראל מהווה תשתית לשיתוף פעולה מוצלח בין שתי המדינות.

ההסכם כולל את העמקת שיתוף הפעולה בנושאים טכניים, תעופה, בריאות, מציאות מדומה ו-big data.

בנוסף, הסכם זה יכול להוות בסיס להמשך הפצת התרבות הקוראנית בישראל – KOREAN WAVE וזאת תוך הידוק השמירה על זכויות היוצרים של מוצרי התרבות הקוראנים השונים כמו סרטים ומוזיקה קוראנית.

אנחנו מקווים שההסכם יביא לפריחת היחסים בין שתי המדינות.

25 views1 comment

Recent Posts

See All

1 comentario


Shaked Shina
Shaked Shina
14 abr 2020

וואי באמת?באמת תהיתי מה זה ההסכם הזה,תודה😊

Me gusta
bottom of page