top of page
Search
  • Writer's pictureJang Hee Jung

מבחן TOPIC

במידה ותלמיד שאינו תושב קוריאה מעוניין ללמוד באוניברסיטה קוראנית הוא או היא חייבים לעבור מבחן TOPIC. מבחן זה קובע את רמת השליטה של התלמיד בשפה הקוראנית וכולל מבחן בהבנת הנקרא ובהבנת התוכן של שיחה. בסיום המבחן ניתן ציון אשר נע בין אפס ל-300 ומחולק לשש רמות. ניתן להתחיל ללמוד באוניברסיטה רק במידה והתלמיד עבר את המבחן ברמה ארבע (ציון של 150-189). קיימים שני סוגים של המבחן – TOPIC 1 עבור תלמידים אשר התכוננו לעבור את המבחן ברמה הראשונה והשנייה ו- TOPIC II עבור רמות 3-6. המבחן נערך במספר מיקומים בקוריאה ובנוסף במדינות רבות מחוץ לקוריאה. ניתן להירשם ולעבור את המבחן גם באמצעות האינטרנט. בישראל לא קיימת עדיין האפשרות לעשות את המבחן שלא בצורה מקוונת. עלות המבחן – עבור TOPIC 1 - 35 אלף וון (בערך 110 ₪) ועבור TOPIC 2 - 40 אלף וון (בערך 125 ₪). מלבד כניסה לאוניברסיטה המבחן משמש גם לקבלת מלגות מהממשלה הקוראנית לצורך לימוד השפה הקוראנית בקוריאה, עבודה בחברות קוראנית, קבלת רישיון ללימוד השפה הקוראנית בחו"ל וקבלת ויזת שהייה קבועה בקוריאה ממשרד המשפטים. לפרטים נוספים ולרישום ניתן לגשת לאתר אשר נמצא בכתובת:

http://www.topik.go.kr/usr/lang/index.do?home_seq=221

143 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page